Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

SÚBOR
Dátum: 30.11.2022
Autor: Adriana Malatová
Počet videní: 175
min. čítania
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 384/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 25. marca 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí


Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Právo byť volený
do orgánov samosprávy obcí


Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.


Prekážkou práva byť volený je:
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

OZNÁMENIE
o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
25. marca 2023
 
Obecné zastupiteľstvo v Karlovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 17/2022 zo dňa 29. 06. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Karlovej bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Z dôvodu, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.11.2022 boli zvolení  v obci Karlová len 4 poslanci, v doplňujúcich voľbách určených na deň 25.3.2023 sa bude voliť 1 poslanec v jednom volebnom obvode.

 

OZNÁMENIE
o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

 

Obec Karlová má ku dňu vyhlásenia volieb 104 obyvateľov.

 

OZNÁMENIE
o predložení kandidátnych listín

Kandidátne listine pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 25. marca 2023 je možné predložiť do 24. januára 2023 do 24,00 hod. zapisovateľovi miestnej volebnej komisie p. Linde Laukovej,  Karlová č. 17, č. tel.: 0918 025 648.

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Karlovej Veľkosť: 117.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.2.2023